WhatsApp Image 2021 10 10 at 23.04.32

Contact opnemen

Laat het dus gerust aan ons weten als er in jouw ogen iets verkeerd gaat, beter kan of als je advies wilt inwinnen. Daar zijn we voor! Wij zijn te bereiken op: [email protected].

Lot Meerman

Voorzitter

Lennart van Koppen

Vice-Voorzitter

Anna Fleur Bakker

Secretaris

\

Merwin Hill

Lid

Luigi Fray

Lid

"De Raad van Advies adviseert het bestuur van SIM inzake algemeen beleid en de begroting, neemt kennis van de rekening en verantwoording van de vereniging, ondersteunt mede de uitvoering van het beleid en functioneert als klankbordgroep ten aanzien van de leden en alumnileden." - citaat Huishoudelijk Reglement SIM Dit houdt dus in dat het bestuur met adviesvragen bij de RvA terecht kan en dat het leden vrij staat om punten waarover zij zich zorgen maken aan te dragen bij de RvA. De RvA kan vervolgens besluiten om een advies te formuleren.

Een advies van de RvA kan bindend of vrijblijvend zijn. In het geval van een bindend advies legt het bestuur, indien het advies terzijde wordt geschoven, verantwoording over deze beslissing af aan de Algemene Leden Vergadering (ALV). Al met al is de RvA dus een krachtig orgaan om handvatten en oplossingen te bieden over spelende onderwerpen/problemen binnen de vereniging. De RvA wil benadrukken dat er geen rampen hoeven te gebeuren voordat er contact met ons opgenomen wordt. We zijn een raad van ervaren leden die graag willen dat het goed gaat met de vereniging: nu, maar ook vooral in de toekomst.

Onze Partners

logo Linden 
hhs nl groen hex
blackgate logo
quintor