PRIVACYVERKLARING

Als je deel neemt aan onze evenementen, je inschrijft voor reizen of lid wordt van de vereniging dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wanneer je vragen hebt over dit privacyreglement of een klacht hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan dan kun je contact opnemen met FG@svsim.nl.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een persoon (in)direct kan worden geïdentificeerd denk hierbij aan bijvoorbeeld je naam, e-mail of student nummer.

Onder verwerken van deze gegevens valt iedere handeling die wordt gedaan met deze gegevens, van het delen hiervan met derde tot het gebruik voor het versturen van de nieuwsbrief.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw  persoonsgegevens?

SIM is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat de SIM de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat de SIM verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving, te bereiken via FG@svsim.nl.

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Om een deel van onze activiteiten mogelijk te maken en de communicatie naar jou als lid te realiseren zijn er gegevens nodig, deze slaan wij dan ook voor deze doeleinden op.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door SIM:

  • ·         om contact met je te kunnen opnemen;
  • ·         voor het afhandelen van klachten en complimenten;
  • ·         voor het versturen van incasso’s;
  • ·         voor het inschrijven bij evenementen;
  • ·         om jou op de hoogte te houden van de aankomende evenementen.

Hierbij trachten wij rekening te houden met jouw voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op de geleverde diensten van SIM, dan biedt de SIM jou altijd de gelegenheid om je hiervoor uit te schrijven.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wetgeving, in het bijzonder de AVG, mag de SIM alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. De SIM hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  1. na verkregen toestemming van degene van wie wij persoonsgegevens verwerken;
  2. in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
  3. om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in geval van:

Inschrijving evenementen;

het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan;

het overzien van betalingen;

het opnemen van contact over SIM gerelateerde zaken.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

SIM bewaart persoonsgegevens niet langer dan de betreffende wetgeving vereist, voor de meeste gegevens betreft dit 7 jaar.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Zodra jij lid wordt van SIM slaan wij de gegevens van het inschrijfformulier op, deze gegevens blijven dan ook op deze manier staan tenzij er een aanvraag wordt gedaan om deze te veranderen of te verwijderen. Ook wanneer jij je inschrijft voor een evenement worden deze gegevens opgeslagen in verband met betaling of het doorgeven aan bijvoorbeeld een reisorganisatie wanneer jij met ons op reis gaat.

Lid worden

Om van de voordelen van het lidmaatschap van SIM gebruik te maken, dien je een inschrijf formulier in te vullen en akkoord gaan met de betalingsovereenkomst. Deze voordelen zijn bijvoorbeeld het drinken halen uit de koelkast, het gemakkelijk inschrijven en betalen voor evenementen en korting op deze evenementen.

Om een account aan te maken, vragen wij om de volgende gegevens:

Naam
Geboortedatum
Adres
E-mailadres
Telefoonnummer
Handtekening
Opleiding
Studenten nummer
Studiejaar
Studie locatie
IBAN nummer

Deelname evenementen

Doe je mee aan evenementen dan zullen wij enkel de gegevens vragen die wij nodig hebben om deze inschrijving (mogelijk bij een derde partij) te volbrengen. Deze gegevens zijn dan ook de gegevens die jij op de inschrijflijst van het evenement invult, SIM zal nooit zonder goedkeuring gegevens uit het leden bestand met derde delen.

Aan wie verstrekken wij jouw persoonsgegevens?

Voor het beheer van onze ledenbestanden maken wij gebruik van derden. Het kan voorkomen dat deze derden toegang hebben tot je persoonsgegevens. Als dat het geval is, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doeleinden worden gebruikt. Je persoonsgegevens worden in geen geval door de SIM aan derden verkocht of met ze gedeeld.

1.Het inzien van persoonsgegevens binnen SIM

Jouw inschrijf gegevens zijn enkel inzichtelijk door de Secretaris en Penningmeester van SIM, wanneer jij je echter voor een evenement inschrijft zullen deze inschrijf gegevens zichtbaar zijn voor de commissie die over dit evenement gaat. Er wordt streng op toegekeken dat deze gegevens niet buiten de betrokkenen gedeeld worden.

  1. Het doorgeven en ontvangen van gegevens aan derde

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, zullen deze gegevens met derde worden gedeeld. 

  1. Geen commercieel gebruik

SIM zal jouw gegevens nooit verkopen of op welke manier dan ook commercieel inzetten.

Beveiliging

SIM heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. SIM heeft de gevoelige gegevens enkel in het beter beveiligde ledenbestand gezet, verder wordt er streng op gecontroleerd dat er geen onbevoegde gegevens inkijken. 

Inzage, verwijderen en wijzigen: wat zijn jouw privacy echten?

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Tenslotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens.
Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken. Je kunt jouw schriftelijke verzoeken dan wel vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen aan: FG@svsim.nl.
Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord op al jou privacy gerelateerde vragen.

Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacy beleid.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over ons privacy beleid, neem dan contact op met ons via FG@svsim.nl.

Lees meer over onze partners

 

   SIM HU footer
 logohhs  bolcom  hoffelijk.png  logo JEM id3
betabit logo s WebinarGeekLogo logo valori